“Vo svojej praxi poradenského psychológa vychádzam z hlbinne orientovaného pohľadu, ktorý hľadá korene toho, aký človek vlastne je, a príčiny psychických porúch hlboko v jeho detstve. Každé dieťa by si počas celého predškolského veku malo byť isté, že svet je bezpečné miesto.

Predlohou pre americký rodinný film Hlad po tanci sa stali osudy skutočne žijúceho dievčaťa. Slovo „rodinný“ treba zdôrazniť, pretože hlavná hrdinka odmieta kvôli dosiahnutiu štíhlej línie jedlo – a keď sa vám niekto blízky pred očami dobrovoľne „uhladuje“ takmer k smrti, to už nie je problém iba jeho samého.

MUDr. Ivan NOVOTNÝ, CSc., dlhé roky riaditeľ bratislavského Centra pre drogové závislosti a Sanatória AT v Petržalke, primár neštátneho zdravotníckeho zariadenia Združenie MUDr. Ivana Novotného. Hovorí, že všetci sme potenciálni závislí a že najefektívnejšou liečbou akejkoľvek závislosti je vytvorenie si vyššej kvality života.

Ak sa pokúšate prestať fajčiť, možno vám pomôžu rady, ktoré už úspešne vyskúšali mnohí bývalí fajčiari.

- To najdôležitejšie, čo som chcela zistiť, bolo, či existuje čosi ako gény pre alkoholizmus, či sa proste závislosť dedí. Pila mama, pila som ja, je pochopiteľné, že som mala strach o svoje deti, aby v rodinnej tragédii nepokračovali, - hovorí Gabriela. A tu je jej príbeh.

Volala mi spolužiačka zo strednej školy. Pripravovala pomaturitné stretnutie a pri preberaní klebiet o tom, čo sa s ktorým z nás stalo, prišla reč aj na Michala. Pred pár rokmi riaditeľ podniku, potom súkromný podnikateľ… „Michal? Ten je nezamestnaný a gambler, stratená existencia. Daj si na neho pozor! Obchádza všetkých známych, požičiava si od nich peniaze, a samozrejme, nič nevracia.“

„Dnes abstinujem dvadsaťsedem rokov, desať mesiacov a dvadsaťdva dní. Viac ako polovicu svojho dospelého života. Mal som štyridsaťdva rokov, keď som prišiel po tretíkrát na protialkoholické liečenie, a odvtedy abstinujem. Po prvej liečbe som abstinoval osem mesiacov. Znovu som sa rozpil, znovu liečba, ...

Odhady hovoria, že na Slovensku žije 250 000 ľudí závislých od alkoholu, ročne z nich podstupuje liečbu len niekoľko tisíc. Doterajšie liečebné postupy kládli dôraz na úplnú abstinenciu, čo však bol pre mnohých alkoholikov nedosiahnuteľný stav. Nový liek, ktorý práve prichádza na slovenský trh, úplnú abstinenciu nevyžaduje, no pomáha alkoholikovi znížiť spotrebu alkoholu.

Na jednej zo zdravotníckych škôl sa uskutočnil prieskum názorov študentiek na to, čo mladí ľudia očakávajú od alkoholu. Budúce sestričky síce uviedli, že pitie vzbudzuje zlý dojem a prináša problémy, konzumácia alkoholu však...

Tieto čísla sú varujúce: až 11 % dospelých na Slovensku je závislých od alkoholu, ďalších 8 % pije alkohol tak, že ohrozujú svoje zdravie aj rodinný život.

Nájdete nás na FB