Viete, čo znamená slovo pitaval? Synonymum pre pomerne nový literárny žáner – knižne vydané a kriminálne a súdne prípady – sa odvodzuje od mena francúzskeho právnika a spisovateľa Francoisa Gayot de Pitavala (1673 – 1743), ktorý v 18. storočí ako prvý vydal zbierku takýchto pre čitateľov príťažlivých príbehov.

Málokto vie, že prvá fotografia Bratislavy, kalotypická snímka Kapucínskej ulice, vznikla už roku 1839. V archívoch a súkromných zbierkach sa nachádza množstvo dagerotypií, vizitiek a kabinetiek, portrétov i záberov mesta, ktoré majú nenahraditeľnú historickú, dokumentárnu i umeleckú hodnotu. Kto boli ich autori? V akých podmienkach pracovali, kde vznikali ich malé fotoskvosty?

Pod Novým mostom nastúpite na autobus číslo 29 a po polhodinovej jazde sa ocitnete na konečnej zastávke – rovno pod Devínskym hradom. Národná kultúrna pamiatka Devínsky hrad sa stáva múzeom v prírode. Správcom hradu je Mestské múzeum v Bratislave.

Keď sa vydáme cez Rybársku bránu smerom k Hlavnému námestiu, prejdeme okolo sochy legendárneho Schöner Náciho (Rybárska brána 1), ktorý v životnej veľkosti s cylindrom v ruke stále zdraví všetkých okoloidúcich.

Marianka patrí k najstarším pútnickým miestam v Európe. To, že voda z tunajšieho prameňa lieči, sa hovorí už storočia.

Galéria moderného umenia Danubiana Art Museum stojí na cípe polostrova a tvarom pripomína rímsku galéru uviaznutú na plytčine. Trávnatá plocha posiata sochami dopĺňa jedinečnú symbiózu umeleckých diel, modernej architektúry, vodnej hladiny, modrej oblohy, zelenej prírody a kamennej hrádze.

Dóm sv. Martina sa spája s menom vynikajúceho rakúskeho sochára Georga Rafaela Donnera (1693 – 1741). R. 1734 tu postavili nový barokový oltár s jeho oloveným súsoším sv. Martina, ktoré je dnes umiestnené v pravom rohu južnej lode. Zobrazuje sv. Martina, rímskeho vojaka pôvodom z Panónie, neskôr biskupa vo francúzskom meste Tours, ako milosrdného vojaka na koni, ktorý mečom pretína svoj vojenský plášť a polovicu dáva žobrákovi trpiacemu zimou.

Vo výklenku na fasáde klasicistického domu z polovice 19. stor. (Panská 29) si všimnite sošku čupiaceho chlapca. Chlapcovi, ktorý sa škodoradostne smeje, prischla prezývka Posmievačik.

V Carltone i na javisku SND od 30. rokov 20. stor. zneli populárne tanečné skladby slovenských autorov, hlavne tangá. Prvé slovenské tango Nepovedz, dievčatko, nikomu napísal Dušan Pálka r. 1932. Priam hviezdnou dvojicou sa stali hudobný skladateľ Gejza DUSÍK (1907 – 1988), autor desiatky operiet a dvesto piesní (mnohé z nich zľudoveli, ako Dve oči neverné, Rodný môj kraj, Poprosme hviezdy, Tak nekonečne krásna) a interpret jeho piesní František KRIŠTOF VESELÝ (1903 – 1977),

Ganymedova fontána pred Slovenským národným divadlom pochádza z roku 1888. Na objednávku Prvej prešporskej sporiteľne ju vytvoril bratislavský rodák sochár Viktor Tilgner. Orol s chlapcom – to je Zeus premenený na dravca a odnášajúci krásneho chlapca Ganymeda na Olymp do sídla bohov.

Nájdete nás na FB