Napriek takmer permanentnému nepriateľskému stavu obchod medzi civilizovaným antickým juhom a „barbarskou“ Európou prekvital. Keramika, šperky, víno, vzácne tkaniny a výrobky z kože sa vozili hore-dole po obchodných cestách, ktoré čoraz hustejšie križovali kontinent. Oba svety sa navzájom ovplyvňovali, často nenápadnými spôsobmi. Jedným z nich bola móda.

Nájdete nás na FB