Ganymedova fontána pred Slovenským národným divadlom pochádza z roku 1888. Na objednávku Prvej prešporskej sporiteľne ju vytvoril bratislavský rodák sochár Viktor Tilgner. Orol s chlapcom – to je Zeus premenený na dravca a odnášajúci krásneho chlapca Ganymeda na Olymp do sídla bohov.

V rozsiahlom anglickom parku v Rusovciach stojí kaštieľ, ktorý v 2. pol. 19. stor. prestavali v tzv. windsorskom štýle – romantizujúcej anglickej neogotike. Veľkostatok r. 1908 kúpil gróf Elemér LOŇAI (Lonyay) s manželkou Štefániou Belgickou, vdovou po korunnom princovi Rudolfovi. V kaštieli žili až do r. 1945.

© Danica Janiaková

Levanduľová káva, levanduľový čaj, levanduľové kapučíno, levanduľový banán so zmrzlinou, levanduľový sorbet. Aj ponuka sladkých koláčov (s čím asi? no s levanduľou). A to všetko uprostred Bratislavy, v malom dvore na Obchodnej ulici.

Najstarším exponátom výstavy na Bratislavskom hrade je miniatúrna kostená soška Moravianskej Venuše, takmer dvadsaťpäťtisícročný ideál ženy z inej doby, ako je tá dnešná, z doby, keď najdôležitejšie bolo prežiť a rodiť.

© Danica Janiaková

Len zasvätení znalci umenia vedia, že svetoznáma viedenská galéria Albertínum sa zrodila práve v Bratislave. MÁRIA KRISTÍNA bola najobľúbenejšou dcérou Márie Terézie, o čom najvýrečnejšie svedčí fakt, že ako jediná z jej detí sa mohla vydať z lásky. Zvolila si Alberta TEŠÍNSKEHO, ktorý sa po svadbe stal miestodržiteľom na Bratislavskom hrade. Rakúska cisárovná financovala barokovú prestavbu Hradu, aby sa bývalá pevnosť stala prepychovým sídlom obyvateľov s kráľovskou krvou. Novomanželia vášnivo milovali výtvarné umenie.

Na cintoríne, ktorý patrí Kostolu sv. Mikuláša (na svahu nad Mikulášskou ulicou), pochovali aj barokového sochára Františka Xavera MESSERSCHMIDTA (1736 – 1783). Jeho kamenný náhrobok sa dnes nachádza v lapidáriu Mestského múzea. Originálny rakúsky umelec žil v Bratislave od r. 1777 až do svojej smrti a vytvoril tu väčšinu zo 69 unikátnych charakterových hláv.

Samuel Mikovíni (16861750), vynálezca hydraulického lisu a amalgačného aparátu, vynikajúci kartograf, ktorý vypracoval 70 máp uhorských stolíc a miest. Vytvoril tzv. nultý bratislavský poludník a prebojovával myšlienku stanovenia univerzálneho nultého poludníka.

Najčastejšie zobrazovaným symbolom Devína sa stali ruiny romanticky vyzerajúcej bašty. Viaže sa k nej povesť o nešťastnej láske.

Najznámejšou pamiatkou Rusoviec je GERULATA, múzeum v prírode (otvorené len v lete) na mieste, kde archeológovia vykopali zvyšky rímskeho vojenského tábora a osady.

Nový most cez Dunaj je dlhý 432 m, široký 21 m a má hmotnosť 7 537 ton. Postavili ho v r. 1967 – 1972 podľa projektu Arpáda Tesára a Jozefa Lacku ako Most Slovenského národného povstania. Jeho oceľová konštrukcia visí na oceľových lanách, ktoré sú na petržalskej strane upevnené na dva pylóny.

Nájdete nás na FB