V rozsiahlom anglickom parku v Rusovciach stojí kaštieľ, ktorý v 2. pol. 19. stor. prestavali v tzv. windsorskom štýle – romantizujúcej anglickej neogotike. Veľkostatok r. 1908 kúpil gróf Elemér LOŇAI (Lonyay) s manželkou Štefániou Belgickou, vdovou po korunnom princovi Rudolfovi. V kaštieli žili až do r. 1945.

© Danica Janiaková, www.klub50.sk

Najstarším exponátom výstavy na Bratislavskom hrade je miniatúrna kostená soška Moravianskej Venuše, takmer dvadsaťpäťtisícročný ideál ženy z inej doby, ako je tá dnešná, z doby, keď najdôležitejšie bolo prežiť a rodiť.

© Danica Janiaková, www.klub50.sk

Len zasvätení znalci umenia vedia, že svetoznáma viedenská galéria Albertínum sa zrodila práve v Bratislave. MÁRIA KRISTÍNA bola najobľúbenejšou dcérou Márie Terézie, o čom najvýrečnejšie svedčí fakt, že ako jediná z jej detí sa mohla vydať z lásky. Zvolila si Alberta TEŠÍNSKEHO, ktorý sa po svadbe stal miestodržiteľom na Bratislavskom hrade. Rakúska cisárovná financovala barokovú prestavbu Hradu, aby sa bývalá pevnosť stala prepychovým sídlom obyvateľov s kráľovskou krvou. Novomanželia vášnivo milovali výtvarné umenie.

Na cintoríne, ktorý patrí Kostolu sv. Mikuláša (na svahu nad Mikulášskou ulicou), pochovali aj barokového sochára Františka Xavera MESSERSCHMIDTA (1736 – 1783). Jeho kamenný náhrobok sa dnes nachádza v lapidáriu Mestského múzea. Originálny rakúsky umelec žil v Bratislave od r. 1777 až do svojej smrti a vytvoril tu väčšinu zo 69 unikátnych charakterových hláv.

Samuel Mikovíni (16861750), vynálezca hydraulického lisu a amalgačného aparátu, vynikajúci kartograf, ktorý vypracoval 70 máp uhorských stolíc a miest. Vytvoril tzv. nultý bratislavský poludník a prebojovával myšlienku stanovenia univerzálneho nultého poludníka.

Najčastejšie zobrazovaným symbolom Devína sa stali ruiny romanticky vyzerajúcej bašty. Viaže sa k nej povesť o nešťastnej láske.

Najznámejšou pamiatkou Rusoviec je GERULATA, múzeum v prírode (otvorené len v lete) na mieste, kde archeológovia vykopali zvyšky rímskeho vojenského tábora a osady.

Nový most cez Dunaj je dlhý 432 m, široký 21 m a má hmotnosť 7 537 ton. Postavili ho v r. 1967 – 1972 podľa projektu Arpáda Tesára a Jozefa Lacku ako Most Slovenského národného povstania. Jeho oceľová konštrukcia visí na oceľových lanách, ktoré sú na petržalskej strane upevnené na dva pylóny.

Stará budova Evanjelického lýcea (Konventná 15) je tiež národná kultúrna pamiatka. Aj keď šlo o nemeckú školu, na ktorej sa vyučovalo po latinsky, študovali tu mnohí slovenskí, českí, chorvátski i srbskí študenti, a tak sa stala liahňou myšlienky slovanskej vzájomnosti.

R. 1868 vznikol Bratislavský okrášľovací spolok. Jeho predseda Henrich JUSTI o dva roky nato navrhol založiť mestský lesopark, ľahko dostupný z centra mesta. Po jeho smrti mu mesto v r. 1909 postavilo v Horskom parku pamätník, ktorý je dielom bratislavského sochára Alojza Rigeleho.

Nájdete nás na FB