Posmievačik

Posmievačik

Napísala 

Vo výklenku na fasáde klasicistického domu z polovice 19. stor. (Panská 29) si všimnite sošku čupiaceho chlapca. Chlapcovi, ktorý sa škodoradostne smeje, prischla prezývka Posmievačik.

K Posmievačikovi sa viaže povesť o krásnej Prešporčanke, ktorá sa nevedela rozhodnúť medzi dvomi nápadníkmi, preto vyhlásila, že sa vydá za toho, kto rýchlejšie postaví dom. Obaja mládenci začali horúčkovito stavať na parcelách stojacich oproti sebe. Víťaz získal nevestu a do výklenku svojho domu posadil Posmievačika, aby sa stále vysmieval susedovi za prehru. Niektorí obyvatelia mesta však tvrdia, že je to len chlapec, ktorý tak veľmi chcel vidieť korunovačný sprievod, že naň nazeral dokonca aj z nočníka, na ktorom práve sedel. Iní hovoria, že sa chlapec pozerá, či už opadla voda po povodni, podľa ďalších ukazuje lodníkom, kadiaľ majú ísť do štvrte ľahkých žien – Vydrice.

© Danica Janiaková

Posledná úprava 07.10.2021

Nájdete nás na FB