Môj hrad - môj dom. Bojnický zámok

Napísala 

Bývali sme hneď pod Bojnickým zámkom. Pre dievča z „podzámku“ bol každodennou súčasťou detstva. Preliezli sme celý zámocký park, objavili tajnú chodbu pod zámkom, pri filmovaní rozprávok Pán a hvezdár či Šialene smutná princezná sme stáli najbližšie, ako sa len dalo, aby nám nič neušlo.

Jarmila POVAŽANOVÁ začínala ako sprievodkyňa návštevníkov na Bojnickom zámku, dnes vedie ekonomické oddelenie v Bojnickom múzeu SNM. Po maturite na ekonomickej škole nastúpila ako sprievodkyňa návštevníkov Bojnického zámku, potom zakotvila na ekonomickom oddelení a za tie roky sa Bojnický zámok stal jej druhým domovom.

História ma naučila

Ako ekonómka sa každý deň stretávam s tým, že „o peniaze ide až v prvom rade“. Starostlivosť o historický objekt si vyžaduje naozaj nemálo finančných prostriedkov. U nás o to skôr, že Bojnický zámok patrí k miestam, ktoré turisti radi vyhľadávajú a my chceme, aby odchádzali od nás v každom ohľade spokojní. Ľudia prichádzajú na historické miesta z rôznych dôvodov, myslím si, že prevláda záujem na vlastné oči sa presvedčiť o fortieli našich predkov. A to je poučenie aj pre dnešnú a ďalšie generácie, a aj pre mňa, že kvalitne urobená  práca pretrvá stáročia.

Práca – rutina alebo poslanie?

Predovšetkým neustále zdokonaľovanie. Nie je u mňa nič nezvyčajné, že sa večer doma stáva televízny program kulisou, na pozadí ktorej čítam odborné články, alebo si pripravujem podklady, ktoré som nestihla v práci. Moja rodina to už berie ako samozrejmosť.

Nevymenila by som za nič na svete

Som typ, ktorému vyhovuje v práci systém, poriadok, termíny, presne určené mantinely, v ktorých sa môžem pohybovať. Aj keď v dnešnej spleti legislatívy musím niekedy intuitívne, niekedy „sedliackym rozumom“ a niekedy len podľa hesla „čo nie je zakázané, je povolené“ rozhodovať o závažných veciach, prevziať na seba zodpovednosť za riziko, ktoré priniesla so sebou realizácia množstva priekopníckych programov nášho múzea. Robím to rada, keďže sa u nás vždy deje niečo nové, aj mňa to ženie stále dopredu.

Nepáči sa mi

Je to už moja notoricky známa replika, ktorú opakujem vždy, keď mám možnosť protestovať, a to že delenie finančných prostriedkov na kapitálové (to sú investície) a na prevádzkové (bežné výdavky) veľmi obmedzuje obnovu kultúrnych pamiatok. Keď chceme použiť kapitálové prostriedky, potrebujeme súhlas so začatím stavby, hoci nejde o novú stavbu, ale len o opravu pamiatky, a pri tej sa dá len veľmi ťažko rozlíšiť, čo je zhodnotenie pamiatky a čo len jej údržba. Na druhej strane, prostriedky, ktoré získame našou činnosťou, sú prevádzkové a tie nemôžeme použiť na investičnú obnovu pamiatok.

Historická osobnosť

Rada rozprávam povesť o bohatom, ale skúpom  kastelánovi Bojnického zámku, ktorý nedovolil pocestnému okúpať sa v liečivom termálnom prameni vyvierajúcom na úpätí brala, pokým mu za to nezaplatí. Pocestný vyriekol kliatbu a kastelánove dukáty sa zmenili na ploské kamienky, ktoré aj dnes nájdete po celom okolí zámku a Bojníc. Povesť chápem ako ponaučenie aj v svojej práci, že s peniazmi treba zaobchádzať opatrne – na jednej strane šetrne, na druhej strane citlivo k potrebám organizácie a jej pracovníkov.

Krása starých vecí

Som založená skôr racionálne, takže nemám rada vyumelkované veci, ale vždy ma fascinuje jednoduchá krása. Moje krédo znie, že menej je niekedy viac. U nás na Bojnickom zámku stačí zahľadieť sa na ktorúkoľvek časť architektúry, na ktorýkoľvek predmet zo zbierok, všade nájdete krásne detaily.

Život v inej dobe

Nechcela by som žiť v inej dobe. Mne vyhovuje, že ľudia sami rozhodujú o sebe, že nie sú, tak ako kedysi, v područí nejakého pána, ktorý rozhodoval o ich bytí a nebytí, a ešte sa mu museli klaňať. To úplne odporuje mojej povahe. Mám rada ľudí, ktorí sa vedia popasovať s problémami, za ktorých hovorí ich práca, ktorí sa nemusia nikomu poklonkovať, aby sa dostali do priazne.

 

Posledná úprava 07.10.2021

Nájdete nás na FB