“Vo svojej praxi poradenského psychológa vychádzam z hlbinne orientovaného pohľadu, ktorý hľadá korene toho, aký človek vlastne je, a príčiny psychických porúch hlboko v jeho detstve. Každé dieťa by si počas celého predškolského veku malo byť isté, že svet je bezpečné miesto.

Úloha tanca v dejinách ľudstva a v súčasnej psychoterapii, tak znie podtitul knihy Jaroslavy Dosedlovej, ktorá súhrnne spracováva dejiny a súčasnosť tých tanečných techník, ktoré majú terapeutický účinok. Lebo nie každý tanec lieči, aj keď tanečný pohyb sprevádza ľudstvo už od úsvitu jeho dejín.

Náš súčasný svet je plný mierne pripálených toustov, ale náš vnútorný detektor nám hlási, že horí celý dom. Starosti nám môžu pomáhať, ale môžu nás aj oslabovať, hovorí anglický psychológ Paul McGee v svojej novej knihe, v ktorej zhromaždil praktické a pritom vtipné rady, ako sa menej báť a viac si užívať život.

Autor tejto knihy je otec, ktorému umrelo milované dieťa na zriedkavú chorobu. Navyše je to židovský rabín, teda človek, ktorého prácou je utešovať iných ľudí v ich nešťastí. Hovorí sa, že každý, kto študuje Bibliu, chce napísať výklad knihy Jób. Táto literárne i duchovne výnimočná filozofická báseň sa zaoberá najťažšou zo všetkých otázok: prečo Boh necháva trpieť dobrých ľudí?

Predlohou pre americký rodinný film Hlad po tanci sa stali osudy skutočne žijúceho dievčaťa. Slovo „rodinný“ treba zdôrazniť, pretože hlavná hrdinka odmieta kvôli dosiahnutiu štíhlej línie jedlo – a keď sa vám niekto blízky pred očami dobrovoľne „uhladuje“ takmer k smrti, to už nie je problém iba jeho samého.

„Každá kultúra mala vlastné drogy, buď ich podporovala, alebo proti nim bojovala a tento boj môžeme nazvať najdlhšou vojnou, ktorá vo svete stále trvá,“ konštatuje MUDr. Ján LIETAVA, CSc., vo svojej knihe Drogy v dejinách ľudstva. „Dnes sa nám zdá, že to, čo vidíme na uliciach, je trauma modernej doby, ale ako lekár a historik môžem potvrdiť, že drogy sú staré ako ľudstvo samo, že neexistuje civilizácia, ktorá by sa bez nich zaobišla, pričom mnohé na drogy doplatili.“ 

MUDr. Ivan NOVOTNÝ, CSc., dlhé roky riaditeľ bratislavského Centra pre drogové závislosti a Sanatória AT v Petržalke, primár neštátneho zdravotníckeho zariadenia Združenie MUDr. Ivana Novotného. Hovorí, že všetci sme potenciálni závislí a že najefektívnejšou liečbou akejkoľvek závislosti je vytvorenie si vyššej kvality života.

Ak sa pokúšate prestať fajčiť, možno vám pomôžu rady, ktoré už úspešne vyskúšali mnohí bývalí fajčiari.

Nájdete nás na FB