Objaviť svoju heminu

Napísala 

Hora Svätého Martina (282 metrov nad morom) a na nej kláštor, ktorý dominuje okoliu. Hektáre vinohradov s vínnymi pivnicami, arborétum a záhony voňajúcej levandule. To je arciopátstvo v Pannonhalme blízko maďarského Györu. Komplex s tisícročnou históriou, v ktorom dnes žije štyridsať benediktínskych mníchov, navštívi ročne takmer 100 000 návštevníkov. Čo ich sem láka?

Prvým historickým míľnikom rozvoja tohto regiónu bol rok 996, kedy knieža Gejza umožnil benediktínskym mníchom, aby sa usídlili na kopci, na ktorom údajne žil a modlil sa svätý Martin z Tours. Na druhej strane stojí rok 1996, kedy bolo Pannonhalmské arciopátstvo a jeho okolie zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Prví mnísi, ktorí prišli z Bavorska, Čiech a Talianska, tu okrem miesta vhodného na založenie kláštora našli aj vhodné podmienky na pestovanie viniča a dorábanie vína. Kultúru vinohradov sem doniesli, kto iný ako Rimania. Benediktíni opustené vinohrady revitalizovali a pridali ďalšiu tradíciu – liečenie bylinkami. Priamo ich k tomu vyzýval zakladateľ rádu svätý Benedikt, ktorý zanechal odkaz: „Nadovšetko je potrebné starať sa predovšetkým o chorých a slúžiť im ako Kristovi. Nech majú samostatnú izbu a bohabojného, svedomitého a pracovitého opatrovateľa.“ Už od začiatku existencie kláštora mnísi liečili vlastnoručne vyrábanými odvarmi, extraktami, tinktúrami, sirupmi, masťami a olejmi. V kláštornej knižnici – ktorá je s 360 000 historickými zväzkami mimoriadnym unikátom – sa zachovala vzácna Príručka receptov brata Eleka Reicha z roku 1735. Je to len jeden z dokladov liečiteľskej tradície benediktínov, ktorí dnes čerpajú zo skúseností svojich predchodcov, pestujú liečivé rastliny a vyrábajú z nich oleje, čaje a bylinkové likéry.

Odkedy bolo opátstvo zapísané do zoznamu svetového dedičstva, udiali sa tu veľké zmeny, práve tie, ktoré pritiahli toľkých návštevníkov. Z opátstva je teraz podnikateľský komplex cestovného ruchu, ktorý zamestnáva aj ľudí z okolia. Vybudovali vínne pivnice a hotel pre turistov (www.bences.hu). Pribudla reštaurácia a vináreň (www.viator.co.hu), divadlo pod holým nebom, ubytovňa pre mládež a pútnický dom (www.szentjakabhaz.hu). K upravenému arborétu a záhradám pribudol dom liečivých rastlín, v ktorom spracovávajú tu pestované bylinky a levanduľu (www.apatsagitermekek.hu). Vlani zrenovovali Baziliku sv. Martina a postavili novú vstupnú budovu, nedávno zaviedli systém zvukových sprievodcov a spustili do prevádzky plničku minerálnej vody. Na budúci rok plánujú otvoriť návštevnícke centrum Major.

Čo všetko môžete zažiť počas návštevy pannonhalmského opátstva? Predovšetkým ochutnať miestne preslávené vína na terase s nezabudnuteľným výhľadom. Vrchol tunajšej výroby vína spadá do obdobia medzi dvomi svetovými vojnami. Benediktíni vtedy vlastnili sto hektárov viníc v Pannonhalme a ďalšie hektáre mali prenajaté v iných vinohradníckych oblastiach, napríklad aj v tokajskej. Ich kvalitné červené a biele vína sa pili vo viedeňských a francúzskych kaviarňach i na anglickom kráľovskom dvore, dostali sa dokonca až za oceán. Po päťdesiatročnej prestávke a úpadku vinohradov bola pôda v reštitúciách mníchom vrátená. Teraz pestujú hrozno na 52 hektároch v okolí kláštora. Nové pivnice vyhĺbili do svahu a zber a spracovanie hrozna prebieha, ako sami hovoria, na princípe gravitačného zákona – hrozno sa zberá na svahu a posúva v uzavretom cykle spracovania o desiatky metrov nižšie, kde končí ako víno v oceľových tankoch.

Dve tretiny produkcie tvorí biele víno, tretinu červené, ročne 300 000 fliaš. Nezabudnite ochutnať zmesku Hemina, ktorá dostala toto zvláštne meno od samotného svätého Benedikta. Ten svojho času tvrdil, že každý človek dostal od Boha osobnú mierku vína, ktorá by mu mala stačiť na celý deň. Toto množstvo – hemina vína – je pre každého človeka individuálne a nemal by ho prekročiť. Je to toľko vypitého vína, koľko ho priblíži k Bohu, ale zároveň neodlúči od jeho ľudskej dôstojnosti. Vypiť svoju heminu vína denne znamená povýšiť sa, nie ponížiť. Možno práve v Pannonhalme, pri pohári vína s týmto historickým názvom, objavíte svoju vlastnú heminu.

Druhým nezabudnuteľným zážitkom je zoznámenie sa s kláštornou kultúrou pestovania a spracovania liečivých rastlín. Základnou surovinou je levanduľa, ktorú pestujú na 5,5 ha a spracovávajú na olej. Priamo v kláštore si môžete kúpiť ampulku s levanduľovým olejom, kozmetické prípravky, liečivé čaje (tie vyrábajú v spolupráci so spoločnosťou Herbária Zrt.), bylinkové likéry (spolu s liehovarom v Agárde) a čokolády plnené likérmi (vyrábané v manufaktúre v Gyuli).

Danica JANIAKOVÁ

Viac o opátstve v Pannonhalme a najmä o pestovaní levandule a liečivých byliniek nájdete: Rajská záhrada v Pannonhalme

Posledná úprava 07.10.2021

Nájdete nás na FB