Rakovina a výživa: mýty a fakty

Rakovina a výživa: mýty a fakty

Sledujem so zvýšeným záujmom problematiku prevencie rakoviny, predovšetkým vzťahu medzi obezitou, výživou a onkologickými chorobami. Aj v tomto roku, tesne pred dopísaním tejto knihy, som mal možnosť zúčastniť sa na medzinárodnej konferencii, ktorá sa venovala tejto téme

(„Obesity, physical activity & cancer. Hot topic conference“, 16. – 17. apríl 2013. IASO a WCRF. London, UK). Prednášky na konferencii predniesli experti z oblasti epidemiológie a prevencie obezity a rakoviny, ako aj vedci, ktorí sa zaoberajú experimentálnou molekulárnou biológiou karcinogenézy. Po vypočutí všetkých prednášok som sa opätovne utvrdil v presvedčení, že pre zníženie rizika rakoviny sú dôležité nasledujúce opatrenia:

1]  Udržiavať si zdravú telesnú hmotnosť (prípadne dosiahnuť a udržať menší stupeň obezity a nadváhy. Zníženie nadváhy už 10 % významne znižuje riziko rakoviny).

2]  Dodržiavať zásady zdravej výživy (nie je pritom nevyhnutné dodržiavať ju na 100 %; stačí, ak v našej strave významne prevažuje).

3]  Byť fyzicky a pohybovo aktívny (teda dodržiavať zásady každodenného rutinného a pokiaľ možno aj cieleného pohybu).

4]  Nefajčiť (táto zásada platí na 100 % vrátane pasívneho fajčenia. Bol som prekvapený, ako veľmi málo fajčiarov som videl v uliciach Londýna. Musel som po nich doslova pátrať. Táto skúsenosť, žiaľ, výrazne kontrastuje so situáciou v bratislavských uliciach; mladých a najmä mladistvých fajčiarov pravidelne stretávam ráno už na ich ceste do školy!).

5]  Nepiť alkohol (alebo aspoň dodržiavať zásady Svetovej zdravotníckej organizácie – WHO o bezpečnej konzumácii alkoholických nápojov).

A ešte jedna záležitosť sa javí ako veľmi dôležitá, a to:

6]  Výživa v prvých rokoch života dieťaťa (vrátane výživy ženy počas tehotnosti a dojčenia, ako aj samotné dojčenie dieťaťa. To sú však požiadavky kladené predovšetkým na budúce mamičky. Ukazuje sa, že svojím prístupom k vlastnej výžive, ako aj k ranej výžive svojho dieťaťa dávajú svojmu potomkovi „do vienka“ viacero celoživotných ochranných alebo, naopak, rizikových faktorov, ktoré sa v neskoršom živote už nemenia a ktoré potom ich dieťa sprevádzajú počas dospelosti po celý život).

Asi neexistuje človek, ktorý by sa nebál rakoviny. Pre väčšinu ľudí však hrozby, ktoré bezprostredne neohrozujú ich zdravie a život, ale, naopak, sú vzdialené v hmle ďalekej budúcnosti, nevedú k potrebnej ostražitosti a preventívnemu zodpovednému správaniu. Takáto ľahkovážnosť však môže pre mnohých znamenať neskôr životnú katastrofu, ktorej sa možno dalo predísť. Nerobím si veľké ilúzie o tom, že by každý, kto si prečíta túto knihu, začal praktizovať príkladný zdravý životný štýl. Každodenný pracovný zhon, zdanlivý aj skutočný nedostatok voľnej časovej kapacity, pohodlnosť a hlboko vžité návyky, nesprávne nastolené priority a množstvo ďalších skutočných dôvodov, fiktívnych argumentov a iracionálnych výhovoriek bude mnohým brániť zmeniť čokoľvek v ich živote. Navyše pocit momentálneho dobrého zdravia a plnej výkonnosti najmä u mladých ľudí budí často ilúziu, že takýto priaznivý stav je neotrasiteľný a potrvá „večne“. Ilúzie však nie sú dobrým poradcom a môžu byť po čase príčinou veľkého sklamania.

Ak táto kniha ovplyvní aspoň malú časť čitateľov pre pozitívne zmeny v ich životospráve a nový, zdravší životný štýl sa u nich na trvalo zafixuje, potom je reálna nádej, že si mnohí z nich predĺžia „zdravé roky života“ a vyhnú sa nielen rakovine, ale aj závažným chorobám srdca a ciev a predčasnej smrti. Pokiaľ by sa čo i len jednému zo všetkých čitateľov po prečítaní tejto knihy podarilo vďaka pozitívnym zmenám uchrániť od rakoviny so všetkými jej zhubnými dôsledkami, potom napísanie tejto knihy nebolo zbytočné, ale vynaložené úsilie stálo za to. Prajem si, aby takýchto čitateľov bolo čo najviac!

Peter Minárik – Daniela Mináriková

Rakovina a výživa: mýty a fakty

Vydavateľstvo Kontakt, 224 s., cena: 5,00 € plus poštovné a balné 3 eurá

Knihu si môžete objednať na č. 0908 069 388, pošleme vám ju poštou na dobierku.

Ďalšie knihy z vydavateľstva Kontakt, vrátane druhej časti tejto knihy s názvom Rakovina a výživa: mýty a fakty 2, Recepty nájdete v Objednávkach kníh (na hornej lište).

Posledná úprava 28.08.2023

Nájdete nás na FB