Umenie v dejinách sveta

Napísala 

„Umelcov kedysi pokladali ich súčasníci za ľudí obdarených vnuknutím, za prostredníkov medzi nebom a zemou. Umenie samotné nebolo ničím iným len zjavením božskej energie. Umelci prinášali ideály, dali podobu božstvám svetových náboženstiev, zachovali nám portréty osobností a zaznamenali dôležité dejinné udalosti.“

To sú slová talianskeho výtvarného kritika Giulia Carla Argana v predslove k nádhernej encyklopédii Mary Hollingsworthovej UMENIE V DEJINÁCH SVETA (SPN – Mladé letá, 512 s.), ktorej prvé vydanie vyšlo úplne oprávnene vo Florencii, ktorá je sama umeleckým pokladom. Publikácia zaznamenáva tridsaťtisíc rokov umenia všetkých období, krajín, národov i kultúr, prináša 1100 reprodukcií najvýznamnejších umeleckých diel, ktoré by každý kultúrny človek mal poznať, fundované eseje a biografie, register známych múzeí, k tomu slovník odborných pojmov.

Jaskynné maľby, sochy prehistorických Venuší a súčasný komiks. Čo majú spoločné? Patria k tomu fenoménu, ktorý nazývame umením? Osemnáste storočie zrodilo estetiku ako odbor skúmajúci krásu a umenie. Umenie síce počas celých ľudských dejín slúžilo moci, v staroveku zviditeľňovalo autoritu štátu, v stredoveku zvestovalo náboženské tézy, no už od čias antiky sa stávalo vojnovou korisťou práve pre svoje nadčasové hodnoty. Od šestnásteho storočia vznikajú prvé zbierky, zárodky múzeí, dnešných „chrámov umenia“. Profesionálni znalci umenia a umeleckí kritici sa začali sa formovať v 18. storočí, kedy už zbierky zakladali aj bohatí mešťania a chceli sa zorientovať v tom, čo má cenu, čo je a čo nie je „umenie“. Paradoxne, postavenie umelcov sa dnes zhoršilo. Ak mali kedysi veľa objednávateľov, ktorí financovali vznik ich diel, teraz verejné inštitúcie objednávajú umelecké diela len zriedkavo, pričom do súkromného trhu s umením sú zapojení len privilegovaní umelci. Je to kríza, či koniec umenia? A vytvára vôbec umenie ešte estetickú hodnotu, ktorá by mala byť zachovaná pre budúcnosť? Otázky, na ktoré pravdivo zodpovie až budúci vývoj. Ten rozhodne, čo zostane zachované a ktoré zo súčasných diel majú nadčasovú univerzálnosť diel Raffaela, Goyu či Cézanna.

 

Posledná úprava 07.10.2021

Nájdete nás na FB